» prof. UAM Ziemowit Olszanowski

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Podstawy nauk przyrodniczych konwersatorium zimowy Biologia, Ochrona środowiska
I
Różnorodność zwierząt wykład letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni Nauczanie Przyrody I
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt seminarium letni Ochrona Środowiska I
Ekologia

wykład

letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

I
Ekologia konwersatorium letni Biologia I
Pracownia magisterska ćwiczenia

zimowy

letni

Biologia V
Ekologia wykład zimowy Biologia III
Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych

wykład

seminarium

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Fauna Wielkopolski zajęcia terenowe letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

II
Ekologia

wykład

konwersatorium

zimowy Zaoczne Studium Biologii

I

 

III

Ekologia

wykład

konwersatorium

letni Ochrona Środowiska zaoczna I