PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia wykład zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Ekologia konwersatorium zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Daria Bajerlein

Ekologia ćwiczenia zimowy mgr Katarzyna Frątczak