PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia wykład letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Różnorodność zwierząt
wykład letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr hab. Daria Bajerlein
dr hab. Łukasz Kaczmarek
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr hab. Daria Bajerlein