PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia wykład letni
prof. Wojciech Niedbała

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

prof. UAM Anna Skoracka

Różnorodność zwierząt
wykład letni
prof. Wojciech Niedbała
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr Daria Bajerlein
dr Łukasz Kaczmarek
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr Daria Bajerlein
mgr Małgorzata Kolicka