PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Podstawy nauk przyrodniczych konwersatorium zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Paweł Szymkowiak

Ekologia wykład letni

prof. dr hab. Wojciech Niedbała

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Ekologia konwersatorium letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Paweł Szymkowiak

dr Daria Bajerlein

Ekologia ćwiczenia letni

mgr Krzysztof Zawierucha

mgr Weronika Erdman

mgr Katarzyna Frątczak

mgr Małgorzata Kolicka