PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Podstawy nauk przyrodniczych

konwersatorium

zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Paweł Szymkowiak

Różnorodność zwierząt wykład letni

prof. dr hab. Wojciech Niedbała

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr Łukasz Kaczmarek
mgr Katarzyna Frątczak
Różnorodność zwierząt seminarium letni
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
dr hab. Paweł Szymkowiak
dr Daria Bajerlein
dr Łukasz Kaczmarek