PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Seminarium magisterskie
pracownia

zimowy

letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Paweł Szymkowiak

Pracownia magisterska pracownia

zimowy

letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Astrobiologia w teorii i praktyce wykład

zimowy

dr hab. Łukasz Kaczmarek

Astrobiologia w teorii i praktyce konwersatorium

zimowy

dr Krzysztof Zawierucha

Astrobiologia w teorii i praktyce ćwiczenia

zimowy

dr Krzysztof Zawierucha