PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Pracownia magisterska
pracownia

zimowy

letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr hab. Paweł Szymkowiak

dr Daria Bajerlein