» dr hab. Paweł Szymkowiak

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i specjalnośćRok

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład zimowy Biologia

Nauczanie  Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Biotaksonomia
ćwiczenia letni Biotechnologia I
Podstawy nauk przyrodniczych
konwersatorium zimowy Biologia I
Pracownia magisterska pracownia

zimowy

letni

Biologia V
Ekologia konwersatorium

letni

Biologia I
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni Nauczanie Przyrody I
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I

Różnorodność zwierząt seminarium letni

Ochrona Środowiska

I