» dr hab. Paweł Szymkowiak

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i specjalnośćRok

Podstawy Nauk Przyrodniczych

konwersatorium zimowy

Biologia

Ochrona Środowiska

I

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład zimowy Biologia

Nauczanie  Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Metody badań ekosystemów lądowych ćwiczenia zimowy Ochrona Środowiska

II

III

Biotaksonomia
ćwiczenia letni Biotechnologia I
Seminarium magisterskie seminarium

zimowy

letni

Biologia V
Fauna Wiekopolski zajęcia terenowe

letni

Biologia II
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni Nauczanie Przyrody I
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni

Nauczanie Przyrody

I

Różnorodność zwierząt

seminarium

ćwiczenia

letni

Ochrona Środowiska

I