Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

» mgr Małgorzata Kolicka

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Różnorodność zwierząt
ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody
I

 

 

 

 

 

 

 

» mgr Katarzyna Frątczak

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Różnorodność zwierząt
ćwiczenia letni Ochrona Środowiska
I

 

 

 

» mgr Krzysztof Zawierucha

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Ekologia ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody III
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

 

 

 

 

 

» prof. UAM Ziemowit Olszanowski

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Podstawy nauk przyrodniczych konwersatorium zimowy Biologia, Ochrona środowiska
I
Różnorodność zwierząt wykład letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni Nauczanie Przyrody I
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt seminarium letni Ochrona Środowiska I
Ekologia

wykład

letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

I
Ekologia konwersatorium letni Biologia I
Pracownia magisterska ćwiczenia

zimowy

letni

Biologia V
Ekologia wykład zimowy Biologia III
Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych

wykład

seminarium

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Fauna Wielkopolski zajęcia terenowe letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

II
Ekologia

wykład

konwersatorium

zimowy Zaoczne Studium Biologii

I

 

III

Ekologia

wykład

konwersatorium

letni Ochrona Środowiska zaoczna I

 

 

» mgr Weronika Erdmann

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia
ćwiczenia letni Biologia
I
Ekologia
ćwiczenia

zimowy

Zaoczne Studium Biologii

I

III

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10,2015

Jesteśmy dostępni na oficjalnym profilu facebook'owym!
Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM.

Zapraszamy do "polubienia" i częstych odwiedzin!