» dr Krzysztof Zawierucha

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Astrobiologia w teorii i praktyce

konwersatorium

ćwiczenia

zimowy

Biologia

IV

V

Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Ekologia ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody III
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Historia życia na Ziemi ćwiczenia letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III