» dr Łukasz Kaczmarek

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład

ćwiczenia

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych

wykład

 letni

 Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Różnorodność zwierząt

konwersatorium

letni Nauczanie Przyrody
I
Różnorodność zwierząt

seminarium

ćwiczenia

letni Ochrona Środowiska I
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Astrobiologia

wykład

zimowy

Biologia

Nauczanie przyrody

Bioinformatyka

II

III