» dr hab. Łukasz Kaczmarek

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok

Astrobiologia w teorii i praktyce

wykład

zimowy

Biologia

IV

V

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład

seminarium

ćwiczenia

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych

wykład

 letni

 Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Różnorodność zwierząt

konwersatorium

letni Nauczanie Przyrody
I
Różnorodność zwierząt

seminarium

letni Ochrona Środowiska I
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Historia życia na Ziemi wykład letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

 
Astrobiologia

wykład

letni

Biologia

Nauczanie przyrody

Bioinformatyka

II

III

Fauna Wielkopolski

zajęcia terenowe

letni

Biologia

II