Nazwa przedmiotu Forma zajęć Semestr Prowadzący
 Astrobiologia w teorii i praktyce  wykład  letni  dr hab. Łukasz Kaczmarek