PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Journal Club seminarium letni

 prof. UAM Wojciech Magowski

dr hab. Daria Bajerlein