Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

Początek listopada to w naszej tradycji czas zadumy i refleksji nad tymi, których już z nami nie ma. W tym szczególnym czasie wspominamy naszych śp. pracowników,  dr hab. Prof. UAM Ziemowita Olszanowskiego panią Magdalenę Bartkowiak.

 

Nasze myśli kierujemy do przeszłości oraz ludzi, którzy kiedyś byli z nami [*].

Pracownicy Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18 października 2021 roku zmarł

śp.

prof. dr hab. Czesław Błaszak

Profesor

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wieloletni pracownik Zakładu Morfologii Zwierząt,
jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich zoologów,
światowej klasy specjalista w dziedzinie akarologii,
doktor honoris causa Universität Vechta,
szanowany i lubiany nauczyciel akademicki.

Dziekan
Wydziału Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt zlokalizowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej 2015-09-24

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej strona jest aktualizowana na bieżąco jako strona informująca o życiu zakładu

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2024-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Aktualizacja Deklaracji Dostępności: 25.03.2024.

 

 

Dane kontaktowe

Klaudia Roszkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

61 829 5663

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z głębokim żalem informujemy, że w piątek 4 II niespodziewanie odeszła nasza pracownica techniczno-inżynieryjna Magda Bartkowiak. Pracowała w naszym zakładzie od ponad 25 lat, dla wielu z nas była kimś więcej niż tylko „Panią techniczną”. Była zawsze bardzo dobrze zorientowana w sprawach, którymi się zajmowała, zawsze gotowa pomóc albo wziąć na siebie dodatkowe obowiązki. 

Wszystkim nam będzie jej bardzo brakowało.

 

Pracownicy Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt.

 

 

W tych dniach minęła właśnie rocznica nieoczekiwanej śmierci naszego współpracownika, kierownika zakładu, ale przede wszystkim przyjaciela, Ziomka Olszanowskiego. Ten rok, mimo że wyjątkowo trudny, zwłaszcza od czasu, gdy nadeszła epidemia, minął nie tylko w poczuciu straty, ale i ciągle obecnej Jego pamięci.

Rocznica ta zostanie wkrótce uczczona przez nas i licznych kolegów z całego świata wydaniem okolicznościowego numeru „Annales Zoologici”, w którym znajdzie się krótki szkic biograficzny oraz szereg publikacji naukowych Jemu poświęconych. Prócz tego w przygotowaniu jest album pokazujący dorobek artystyczny Ziemowita w kontekście Jego zainteresowań i pasji. Będą to piękne pamiątki Jego obecności wśród nas, i zapewne, nie ostatnie, jakie zobaczymy.

Jako kierownik Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt składam w imieniu swoim, oraz pracowników i doktorantów podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas w tym trudnym czasie. Ziemowit, mimo że nieobecny, to jednak niezmiennie pozostaje w naszej pamięci.

Dr hab. prof. UAM Wojciech Magowski

 

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej link do wirtualnej galerii zdjęć Ziemowita Olszanowskiego. Galeria jest częścią wystawy "Dom, którego nie ma" autorstwa Piotra Słomczewskiego z Uniwersytetu Artystycznego, która miała miejsce w ubiegłym roku w Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie pod patronatem Muzeum Karkonoskiego. Zapraszamy!

 

https://ztez-ziemowit.web.amu.edu.pl

 

 

Dr Jose Marcos Rezende z Universidade Estadual Paulista w São José do Rio Preto (Brazylia) był naszym gościem na trzymiesięcznym stażu naukowo- badawczym, który właśnie się zakończył.

Dr Rezende i Prof. Magowski pracowali nad unikatową fauną roztoczy z rodziny Tarsonemidae Ameryki Pd. i Śr. (Chile i Meksyku). Dzięki naszym badaniom zostaną opisane nowe taksony tej rodziny: podrodzaj (i gatunek) w rodzaju Pseudotarsonemoides i nowe gatunki rodzaju Flechtmannus, co stanowi ważny krok w poznaniu światowej fauny grupy. Prócz tego Jose badał typy Tarsonemidae z naszej kolekcji w ramach swojego programu Postdoc.

Pobyt dr Rezende w Polsce był finansowany ze środków Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) z Brazylii, za co wyrażamy naszą wielką wdzięczność.

 

Jose jest bardzo zadowolony ze swojej wizyty i ma nadzieję (podobnie jak ja), że nasza współpraca będzie się nadal owocnie rozwijać.

W. Magowski

Uprzejmie zawiadamiamy o wystawie dedykowanej Ziemowitowi Olszanowskiemu. Wystawa zrealizowana jest przez Piotra Słomczewskiego i Marlenę Lembicz na bazie fotografii Ziemowita Olszanowskiego wykonywanych w regionie karkonosko- izerskim. Zaprezentowana zostanie w Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Wystawa odbywa się pod patronatem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorem wystawy jest Piotr Słomczewski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa prezentowana będzie również u nas na Wydziale w terminie podanym później.

 

 

 

28.10,2022

Początek listopada to w naszej tradycji czas zadumy i refleksji nad tymi, których już z nami nie ma. W tym szczególnym czasie wspominamy naszych śp. pracowników,  dr hab. Prof. UAM Ziemowita Olszanowskiego panią Magdalenę Bartkowiak.

 

Nasze myśli kierujemy do przeszłości oraz ludzi, którzy kiedyś byli z nami [*].

Pracownicy Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt.