Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt prowadzi badania nad systematyką, bioróżnorodnością i ekologią drobnych bezkręgowców w różnych regionach świata. Współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi; dysponujemy bogatymi zbiorami bezkręgowców, głównie roztoczy (Acari) z różnych grup. Zajęcia dydaktyczne- tak laboratoryjne jak i terenowe- prowadzone przez pracowników naszego Zakładu to szereg przedmiotów z zakresu zoologii i ekologii.

 

Nasz adres:
Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
parter, część H budynku.
tel. 00 48 61 829 5663

 

Adres korespondencyjny:

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt,

Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii UAM,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

 

Jesteśmy też obecni na Facebooku!