Zapraszamy do wykonywania prac dyplomowych

w zakresie:

 

 

BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Identyfikacja gatunków bliźniaczych za pomocą metod biologii molekularnej - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niesporczaki lądowe w różnych rejonach świata: regiony polarne (Archipelag Svalbard oraz Antarktyda Kontynentalna), Ameryka Południowa i Środkowa, Azja oraz Europa - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bioróżnorodność mało znanych grup bezkręgowców (np. Protura, Pauropoda, Gastrotricha etc.) w Polsce i na świecie - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bioróżnorodność mało znanych grup bezkręgowców (np. Protura, Pauropoda, Gastrotricha etc.) w Polsce i na świecie - kontakt  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bezkręgowce zawleczone i inwazyjne w Polsce - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Różnice morfologiczne i genetyczne gatunków zawleczonych na wyspy oceaniczne z formami głównymi z kontynentu - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne gatunków kosmopolitycznych, istnienie form czy już odmiennych gatunków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie wybranych grup bezkręgowców -  kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bioróżnorodność i ekologia powiązanych grup roztoczy, korników i grzybów  - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bioróżnorodność, biologia i filogeneza roztoczy z kohorty Heterostigmatina - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wstępne badania nad fauną roztoczy z rodziny Tarsonemidae Wielkopolskiego Parku Narodowego - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae rezerwatu Meteoryt Morasko - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających parki miejskie - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Diagnostyka molekularna rodzajów rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) występujących w Polsce - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 

EKOLOGII

 • Dynamika dobowa i sezonowa wybranych gatunków pająków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wybiórczość środowiskowa blisko spokrewnionych gatunków pająków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wrogowie pająków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Foreza roztoczy z grupy Uropodina (Acari: Mesostigmata) na chrząszczach - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Rozmieszczenie pionowe niesporczaków lądowych zasiedlających mszaki oraz porosty nadrzewne - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ekologia niesporczaków zasiedlających okresowe oraz stałe zbiorniki wodne - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Roztocze z kohorty Heterostigmatina jako wskaźniki stopnia degradacji środowiska- kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Geneza fauny miast na przykładzie zgrupowań wybranych roztoczy glebowych- kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Analiza stresu czynników antropogenicznych, jakim podlega fauna drobnych stawonogów- kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Analiza składu pokarmu wybranych gatunków rodz. Tarsonemus (Acari: Tarsonemidae) badanego metodami molekularnymi - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biogeografia wysp - na przykładzie niesporczaków zasiedlających wyspy Svalbardu - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Biologia interakcji między stawonogami, roślinami i grzybami - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EKOLOGII STOSOWANEJ

 • Wybrane gatunki pająków i ich rola w walce ze szkodnikami - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kolonizacja zwłok  świni domowej (Sus scrofa domestica) przez owady nekrofilne (Coleoptera, Diptera) w różnych warunkach środowiskowych - badania z dziedziny entomologii sądowej - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niesporczaki jako bioindykatory w oczyszczalniach ścieków oraz w krajobrazie miejskim i podmiejskim - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Fauna roztoczy z rodziny Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina) zasiedlających rośliny jednoliścienne w Polsce - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TAKSONOMII I SYSTEMATYKII

 • Nowe gatunki pająków z Turcji, Nowej Kaledonii oraz Australii - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pokrewieństwa w obrębie wybranych gatunków z rodzaju Xysticus (Araneae, Thomisidae) Polski - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ocena wewnątrzgatunkowej zmienności morfologicznej i genetycznej niesporczaków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Taksonomia i systematyka wybranych grup niesporczaków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MORFOLOGII

 • Zakres zmienności cech morfologicznych u wybranych gatunków pająków - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zmienność wewnątrz- i międzygatunkowa wybranych grup stawonogów (Coleoptera: Scolytinae; Acari: Heterostigmatina) - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Czy filogeneza podrodzaju Schaarschmidtia jest spójna z filogenezą korników? - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zmienność cech morfologicznych wybranych gatunków chrząszczy nekrofilnych – kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ASTROBIOLOGII

 • Prace teoretyczne i praktyczne dotyczące organizmów zasiedlających ekstremalne ekosystemy - możliwość przetrwania organizmów ziemskich poza Ziemią - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anabioza - zastosowania praktyczne - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIOINFORMATYKA DLA BIORÓŻNORODNOŚCI

 • Elektroniczne bazy danych i systemy ekspertowe offline/ online dla wybranych grup organizmów (oferta dla bioinformatyków/ informatyków) - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wsparcie graficzne dla badań nad bioróżnorodnością drobnych bezkręgowców - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Konstrukcja wzorca i wdrożenie modułowej strony internetowej dla ogólnej charakterystyki wybranej grupy roztoczy (Acari) – diagnostyka, ekologia i bioróżnorodność - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny system zarządzania i aktualizacji informacji naukowej dla wybranej grupy organizmów żywych. - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Konstrukcja bazy danych o występowaniu wybranej grupy bezkręgowców w Polsce - kontaktTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki prac licencjackich i magisterskich proponowanych przez poszczególnych pracowników:

 

 

 

 


Zapraszamy do zdobywania doświadczenia podczas praktyk studenckich w ramach tematów:

 

 • Pająki (Aranei) jako fauna towarzysząca rozkładowi zwłok świni domowej - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bioróżnorodność pająków rejonów subtropikalnych i tropikalnych - kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Zapraszamy do udziału w projektach badawczych