» mgr Krzysztof Zawierucha

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Ekologia ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody III
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III