Dane kontaktowe

Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań
pokój 0.20 tel: 061 829 56 62 (63)