» Dr Łukasz Kaczmarek

 

Tematyka zrealizowanych prac licencjackich i magisterskich

 • Anabioza wczoraj i dziś - jak zmieniało się nasze spojrzenie na to zjawisko w typie Tardigrada. (promotor).
 • Preferencje siedliskowe niesporczaków (Tardigrada) na terenie średniej wielkości miast, na przykładzie Jarocina (Wielkopolska). (opiekun).
 • Molecular relationships inside the "hufelandi group" (Eutardigrada, Macrobiotidae) based on 18S rDNA and ITS2. Designing molecular markers of rDNA. (opiekun).

Tematyka realizowanych prac licencjackich i magisterskich

 • Lądowe niesporczaki (Tardigrada) dużego ośrodka miejskiego na przykładzie Poznania.
 • Słodkowodne niesporczaki (Tardigrada) miasta Poznania.
 • Niesporczaki (Tardigrada) Doliny Revdalen (Spitsbergen Zachodni, Archipelag Svalbard). (promotor).
 • Niesporczaki jako wskaźnik czystości wód ściekowych.

Tematyka proponowanych prac licencjackich i magisterskich

 • Lądowe niesporczaki (Tardigrada) Kirgizji (Azja).
 • Ocena wewnątrzgatunkowej zmienności morfologicznej chorionu jaja w rodzaju Macrobiotus Schultze, 1834 (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae) przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej i skaningowej.
 • Niesporczaki Polskich Parków Narodowych i Rezerwatów.
 • Niesporczaki lądowe i słodkowodne zasiedlające duże obszary miejskie.
 • Rozmieszczenie przestrzenne niesporczaków (Tardigrada) zamieszkujących mchy i porosty nadrzewne.
 • Sezonowe zmiany liczebności w obrębie populacji niesporczaków (Tardigrada) zasiedlających mchy i porosty.
 • Lądowe niesporczaki (Tardigrada) Rosji.
 • Zmiany zagęszczenia populacji Tardigada w obrębie jednego płata mchu.
 • Niesporczaki lądowe w rejonach polarnych (Archipelag Svalbard oraz Antarktyda Kontynentalna).
 • Niesporczaki lądowe i słodkowodne regionów tropikalnych (Kostaryka).
 • Fauna niesporczaków Ameryki Południowej (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile oraz Peru).
 • Niesporczaki jako bioindykatory w oczyszczalniach ścieków.
 • Rozmieszczenie pionowe niesporczaków lądowych zasiedlających mszaki oraz porosty nadrzewne.
 • Opracowanie metod hodowli laboratoryjnej niesporczaków.
 • Zmienność sezonowa w populacjach niesporczaków lądowych oraz słodkowodnych.
 • Ekologia niesporczaków zasiedlających zbiorniki okresowe.
 • Duże aglomeracje miejskie jako "hot spots".
 • Ocena wewnątrzgatunkowej zmienności morfologicznej i genetycznej.
 • ...i wiele wiele innych (również w języku angielskim), a wszystko zależy jaki będziesz miał pomysł droga/i studentko/cie (no i czy ten pomysł będzie dobry) ;-)