Contact

Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań Poland

room 0.20 phone: +48 61 829 56 62 (63)