» Dr hab. Daria Bajerlein

 

Tematyka realizowanych prac licencjackich i magisterskich

  • foreza roztoczy: gatunki przenoszące się foretycznie, dynamika liczebności foretycznych roztoczy, parametry zasiedlenia, czynniki wpływające na stopień zasiedlenia przenosicieli przez roztocze, behawioralne uwarunkowania roztoczy do forezy: zachowania związane z poszukiwaniem przenosiciela oraz przyczepieniem się do przenosiciela
  • entomologia sądowa: entomofauna zwłok, sukcesja chrząszczy (Coleoptera) oraz roztoczy (Acari) na zwłokach, czynniki wpływające na rozkład zwłok oraz sukcesję stawonogów nekrofilnych,  zmienność morfologiczna chrząszczy nekrofilnych