» Prof. UAM Ziemowit Olszanowski

 

Proponowana tematyka prac dyplomowych dotyczy zagadnień z dziedziny taksonomii, filogenezy, ekologii, bioróżnorodności i zoogeografii. Modelowym obiektem badań są glebowe roztocze z grupy mechowców (Oribatida).

Szczegółowe zagadnienia:

 • Taksonomia i filogeneza roztoczy (możliwość stosowania technik molekularnych), ekologia, biologia (hodowla, poznanie rozwoju ontogenetycznego itp.) i zoogeografia roztoczy. Szczegółowy zakres pracy zostanie sprecyzowany w zależności od indywidualnych zapatrywań studenta. Uwaga: możliwość wykorzystania bogatych zbiorów zakładowych.
 • Zmienność cech morfologicznych i genetycznych
 • Ontogeneza roztoczy
 • Zjawisko partenogenezy roztoczy
 • Roztocze jako bioindykatory
 • Markery molekularne w badaniach taksonomicznych
 • Interakcje między mechowcami a innymi organizmami (np. drapieżnymi owadami, pasożytniczymi tasiemcami itd.)
 • Wpływ czynników środowiskowych na występowanie i rozmieszczenie roztoczy
 • Dyspersja roztoczy
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zoogeografii mechowców

Przykładowe propozycje tematów prac:

 • Przydatność taksonomiczna cech morfologicznych stadiów młodocianych mechowców z rodzaju Crotonia
 • Status taksonomiczny grup gatunków w obrębie rodzaju Camisia na podstawie analizy sekwencji fragmentu mitochondrialnego genu 16S rRNA.
 • Nietypowa budowa trichobotrium gatunku Camisia abdosensilla - ewolucja równoległa czy dowód pokrewieństwa?
 • Porównanie wybranych cech morfologicznych wybranych, szeroko rozmieszczonych gatunków mechowców w różnych regionach zoogeograficznych
 • Roztocze z rodzaju Novonothrus Australii
 • Mechowce Spitsbergenu
 • Nowe gatunki mechowców z różnych części świata
 • Możliwości dyspersyjne drobnych stawonogów glebowych na przykładzie mechowców
 • Morfologiczne i fizjologiczne mechanizmy obronne mechowców przed drapieżnymi chrząszczami z rodziny Scydmaenidae
 • Duże ośrodki miejskie jako wyspy bioróżnorodności dla drobnych bezkręgowców na przykładzie mechowców
 • Badania nad ekologią i biologią mechowców rezerwatu „Łąka Sulistrowicka" w Masywie Ślęży
 • Rola bakterii z rodzaju Wolbachia w indukowaniu partenogenezy mechowców

Tytuły dotychczas realizowanych prac licencjackich i magisterskich

 • Status taksonomiczny palearktycznej grupy gatunków z rodzaju Nothrus (Acari: Oribatida) zbliżonych do N. pulchellus Berl.
 • Status taksonomiczny gatunku Platynothrus peltifer (C.L. Koch, 1839) (Acari: Oribatida) na podstawie analizy sekwencji fragmentu mitochondrialnego genu 16S rRNA.
 • Morfologia stadiów młodocianych gatunku Platynothrus bicarinatus Jacot, 1938 (Acari, Oribatida, Camisiidae).
 • Nearktyczne mechowce (Acari: Oribatida) z rodzaju Camisia.

Mile widziane własne propozycje - do dyskusji

Zainteresowanych

proszę o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.