PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia wykład letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

Ekologia konwersatorium letni

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr Daria Bajerlein