Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Nazwa przedmiotu Forma zajęć Semestr Prowadzący
Astrobiologia - w poszukiwaniu rozwiązania wykład letni dr hab. Łukasz Kaczmarek
Nazwa przedmiotu Forma zajęć Semestr Prowadzący
 Astrobiologia w teorii i praktyce  wykład  letni  dr hab. Łukasz Kaczmarek

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Entomologia sądowa wykład zimowy dr hab. Daria Bajerlein
Entomologia sądowa ćwiczenia zimowy

dr hab. Daria Bajerlein

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych wykład letni

dr hab. Łukasz Kaczmarek

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni dr Krzysztof Zawierucha

 

 

 

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
       

 

 

 

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Entomologia sądowa wykład zimowy dr hab. Daria Bajerlein
Entomologia sądowa ćwiczenia zimowy

dr hab. Daria Bajerlein

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych wykład letni

dr hab. Łukasz Kaczmarek

Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

dr Krzysztof Zawierucha