PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia wykład zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr Daria Bajerlein

Ekologia konwersatorium zimowy

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

dr Daria Bajerlein

Ekologia ćwiczenia zimowy mgr Weronika Erdmann