PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrProwadzący
Ekologia
wykład
zimowy
prof. UAM Ziemowit Olszanowski
Ekologia konwersatorium zimowy
prof. UAM Ziemowit
dr Daria Bajerlein
Ekologia ćwiczenia zimowy
mgr J. Gruszka