» dr hab.Paweł Szymkowiak

2024

 • Konecka E., Szymkowiak P. 2024.Wolbachia supergroup A in Enoplognatha latimana (Araneae: Theridiidae) in Poland as an example of possible horizontal transfer of bacteria. Scientific Reports 14(1): 7486. https://doi.org/10.1038/s41598-024-57701-y

2022

 • Szymkowiak P., Grabowski P. 2022. Morphological Differentiation of Ventral Tarsal Setae and Surface Sculpturing of Theraphosids (Araneae: Theraphosidae) With Different Types of Lifestyles, Annals of the Entomological Society of America 115(3): 314–323, https://doi.org/10.1093/aesa/saac001
 • Szymkowiak P., Rutkowski T., Andrzejewski W., Golski W., Maciorowski G. 2022. Fauna dawnego użytku ekologicznego "Strumień Junikowski". In: Mazurek M., Abramowicz D. (red.) Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

2021

 • Szymkowiak P., Sherwood D. 2021. A replacement name for Boomerangia Szymkowiak, 2014 (Araneae: Thomisidae). Zootaxa 5039(1):149-150. 10.11646/zootaxa.5039.1.10

2020

 • Szymkowiak P., Tsiareshyna M., Koczura R. 2020. Spider silk of Linothele fallax and Linothele megatheloides (Mygalomorphae, Dipluridae) does not affect the growth of bacteria. Biologia 75: 1679-1683.

2019

 • Błoszyk J., Chrzanowski A., Dobrowolski M., Kurka A., Kuznik-Kowalska E., Mazur A., Olszewski P., Pawlikowski K., Pawlikowski T., Prockow M., Skarzynski D., Szymkowiak P. 2019. Bezkręgowce. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego III wydanie. Karkonoski Park Narodowy. Jelenia Góra. ISBN: 978-83-64528-79-8

2017

 • Szymkowiak P., Królikowska S. 2017. Redescription of Bomis larvata L. Koch, 1874 with the description of a new Australian species. Zootaxa 4323(4): 451-468. 

2014

 • Szymkowiak P. 2014. Revision of Australian species of the genus diaea (Araneae: Thomisidae) with redefinition of their taxonomic status. Annales Zoologici 64(3): 333-477.

2013

 • Zawierucha, K., Szymkowiak, P., Dabert, M., Harvey, M. 2013. First record of the schizomid Stenochrus portoricensis (Schizomida: Hubbardiidae) in Poland with DNA barcode data. Turkish Journal of Zoology 37: 357-361.

2012

 • Szymkowiak P. 2012. Variations in some morphological structures within Australian Diaea s. lato (Araneae, Thomisidae)
 • Szymkowiak P., Dymek A. A redefinition of the endemic Australian crab spider Diaea inornata (L. Koch, 1876) (Araneae, Thomisidae). The New Zealand Journal of Zoology 39(1): 57-69.

2011

 • Szymkowiak P. Dymek A. 2011. The redescription of Corynethrix obscura L. Koch, 1876 (Araneae, Thomisidae) - a crab spider of a monotypic genus from Australia. Records of the Australian Museum 63 (1): 99-102.

2010

 • Rozwałka R., Baldy K., Szymkowiak P. 2010. Anguliphantes tripartitus (Miller et Svaton, 1978) and Anguliphantes monticola (Kulczyński, 1882) (Araneae: Linyphiidae) in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica, 17: 73-84.

2008

 • Szymkowiak P. 2008. Diaea kangarooblaszaki sp. nov. from the Kangaroo Island of Australia (Araneae, Thomisidae). Annales Zoologici 58(2): 467-472.
 • Szymkowiak P. 2008. On the crab spiders (Araneae: Thomisidae) of Mongolia, with notes on the species collected during the 2000 Polish expedition. Polish Journal of Entomology, 77(4),329-349.
 • Łabędzki A., Mazur S., Raj A., Szymkowiak P. 2008. Nartostrady a środowisko przyrodnicze na przykładzie wybranych grup stawonogów w Karkonoskim Parku Narodowym. W: Mazur S., Tracz H (eds), Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka, rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydawnictwo SGGW, 184-192.

2007

 • Szymkowiak P., Górski G. 2007. Passive dispersal in arachnids. Biological Letters 44(2): 75-101.
 • Szymkowiak P. 2007. Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Australia and New Guinea. Taxonomy of some species of Diaea as described by Kulczyński (1911). Genus, Supplement 2007, pp: 53-58.
 • Kůrka A., Szymkowiak P. (2007) Pavouci, pp: 235-240. W: Flousek J., Hartmanová, O., Štursa, J. & Potocki, J. (eds): Krkonoše. Příroda, historie, život. ISBN : 3565873, Nakl. Miloš Uhlíř - Baset, Praha, 864 pp.
 • Szymkowiak P. (2007) Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Australia and New Guinea. Taxonomy of some species of Diaea as described by Kulczyński (1911). Genus, Supplement 2007, pp: xxx-xxx.
 • Szymkowiak P. 2007 Redescription of Australian crab spider - Diaea pulleinei Rainbow, 1915 (Araneae, Thomisidae). Zootaxa 1425: 11-20.

2006

 • Szymkowiak P., Gembarzewska Z. 2006. Zachowania godowe ptaszników. Wszechświat, 107, 4-6, pp: 116-119.

2005

 • Szymkowiak P. 2005. Spiders (Araneae) as an important element in maintenance of ecological balance of forest ecosystems. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 13: 145-155.
 • Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S. and Konwerski Sz. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasplike spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian Journal of Zoology 135(1): 33-37.

2004

 • Szymkowiak P., Górski G. 2004b. Spider communities in the contact zone between open areas and spruce forest in the Karkonosze National Park. Opera Corcontica 41: 309-315.
 • Szymkowiak P., Górski G. 2004a. Spiders (Araneae) of the trunk layer in the upper forest limit in the Karkonosze National Park. Opera Corcontica 41: 301-308.
 • Szymkowiak P. 2004. Maro sublestus Falconer, 1915 a spider new to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 47(2): 139-142.

2002

 • Szymkowiak P. 2002. The soil mites Gamasina (Acari, Gamasida) in the Carpathian beech forest: abundance, spatial organization and influence of two environmental factors. In: Tajovsky K., Pizl V. (eds.). Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR, Ceske Budejovice, pp. 213-225.
 • Kuczyński L., Skoracka A., Szymkowiak P. 2002. Zoological expedition to Mongoila. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 256-262.
 • Szymkowiak P. 2002. The influence of elevation over the sea level, exposure, land slope and landscape sculpture on the density of Gamasina (Acari, Gamasida) soil mites. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 149-150.
 • Szymkowiak P. 2002. Relationship of the soil mites Gamasina (Acari, Gamasida) with biotopic types of forests and habitat of different degree of degradation. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 133-148.

2001

 • Szymkowiak P. 2001. New to polish fauna and rare species of Gamasina mites (Acari, Gamasida) reported from the Gorce National Park and a comment on habitat preferences. Biol. Bull. Poznań, 38(2): 163-179.
 • Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D. J., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak P. 2001. Arthropods in nests of the red-backed shrike (Lanius collurio) in Poland. Belg. J. Zool., 131 (1): 69-74.

2000

 • Szymkowiak P. 2000. Szanse zachowania rzadkich gatunków pająków (Aranei) na tertenie Rezerwatu Przyrody "Bielinek". Prz. Przyr. XI, 2-3: 133-138.
 • Woźny M. Szymkowiak P. 2000. Epigeic spiders of the pastures of northern Wielkopolska. Arachnol. Mitt. 20: 1-25.

1999

 • Szymkowiak P., Woźny M., Błażejczyk M. 1999. A comparison of the species composition of spider communities over sixty years in the vicinity of Krotoszyn. Fragm. Faun. 42(5): 29-40.
 • Błoszyk J., Szymkowiak P. 1999. Próba zwaloryzowania wartości przyrodniczych środowiska glebowego rezerwatów cisowych w Borach Tucholskich w oparciu o analizę zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata). Materiały z VI konferencji krajowej z cyklu Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego pt.: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy: 7-22.
 • Szymkowiak P. 1999. The effect of stand density and undergrowth cover on soil Gamasina mites (Acari, Gamasida). Soil Zoology in Central Europe. Tajovský, K. & Pižl, V. (eds.): 343-350.

1998

 • Szymkowiak P. Woźny M. 1998. Dominance structure and seasonal changes in the abundance of dominant epigeic spiders in pastures of northern Greater Poland. 245-252. In P. A. Selden (ed.) . Proceedings of the 17 th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997. British Arachnological Society. Burnham Beeches, Bucks. x + 350 pp.
 • Szymkowiak P. 1998. Soil Gamasina (Acari, Gamasida) of the fertile Carpatian beech forest in the Gorce National Park. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Nr 214, Ochrona Środowiska 2, 291-298.

1997

 • Boczek J., Szymkowiak P. 1997. Studies on eriophyoid mites (Acari, Eriophyoidea) XXIV. Biuletyn PAN, Biological Sciences, Tom 45, Nr 1: 35-40.
 • Szymkowiak P. 1997. Brommella falcigera (Balogh, 1935) a rare European spider. Proc. 16th Europ. Coll. Arachnol., 295-299.

1996

 • Błoszyk, J. and Szymkowiak, P. 1996. Trachytes kaliszewskii n. sp. (Acari:Uropodina) from Great Basin (Utah, USA), with remarks on the habitats and distribution of the members of the genus Trachytes. Great Basin Naturalist 56(1):59-72.

1995

 • Szymkowiak P. 1995. Stan zbadania araneofauny Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego na tle wybranych krain Polski. Parki nar. Rez. przyr. 14(3): 111-115.

1993

 • Szymkowiak P. 1993. Pająki Aranei rezerwatu przyrody "Mielno". Parki nar. Rez. przyr. 12(4):59-76.

1992

 • Szymkowiak, P. 1992. Pająki (Aranei) Łegow Rogalinskich. Morena 1:36-38.