Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

» mgr Małgorzata Kolicka

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Historia Życia na Ziemi
konwersatorium
letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona

II, III
Historia Życia na Ziemi ćwiczenia letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona

II, III

 

 

 

 

 

 

 

» mgr Katarzyna Frątczak

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Ekologia ćwiczenia zimowy Zaoczne Studium Biologii
III
Fauna Wielkopolski
zajęcia terenowe
letni Biologia
II

 

 

 

» dr Krzysztof Zawierucha

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Astrobiologia w teorii i praktyce

konwersatorium

ćwiczenia

zimowy

Biologia

IV

V

Ekologia ćwiczenia zimowy Biologia III
Ekologia
ćwiczenia
letni

Biologia

I
Ekologia ćwiczenia letni Nauczanie Przyrody III
Biotaksonomia ćwiczenia letni Biotechnologia I
Wprowadzenie do biologii rejonów polarnych konwersatorium letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Biotechnologia

II

III

Historia życia na Ziemi ćwiczenia letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

 

 

 

 

 

» prof. UAM Ziemowit Olszanowski

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Podstawy nauk przyrodniczych konwersatorium zimowy Biologia, Ochrona środowiska
I
Różnorodność zwierząt wykład letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt konwersatorium letni

Nauczanie Przyrody

I
Różnorodność zwierząt ćwiczenia letni

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

I
Różnorodność zwierząt seminarium letni Ochrona Środowiska I
Ekologia

wykład

letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

I

III

Seminarium magisterskie seminarium

zimowy

letni

Biologia V
Pracownia magisterska pracownia

letni

zimowy

Biologia V
Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych

wykład

seminarium

zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

 II

III

Fauna Wielkopolski zajęcia terenowe letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

II
Ekologia

wykład

konwersatorium

zimowy Zaoczne Studium Biologii

I

 

III

Ekologia

wykład

konwersatorium

letni Ochrona Środowiska zaoczna I

 

 

» mgr Weronika Erdmann

 

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Historia życia na Ziemi

konwersatorium

ćwiczenia

letni

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III