Pogrążeni w wielkim smutku zawiadamiamy, że dn. 13 września 2019 r. odszedł na zawsze nasz wieloletni, wypróbowany przyjaciel, lojalny kolega i kierownik naszego zakładu, dr hab. Prof. UAM Ziemowit Olszanowski.

 

Pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek wielkiego serca, niezwykłego umysłu i niesplamionej uczciwości.

 


Dr hab. Prof. UAM Wojciech Magowski