» Krzysztof Zawierucha, Ph.D.

 

2016

 • Kosztyła P, Stec D, Morek W, Gasiorek P, Zawierucha K., Michno K, Ufir K, Małek D, Hlebowicz K, Laska A, Dudziak M, Frohme M, Prokop ZM, Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł. 2016, in press. Experimental taxonomy confirms the environmental stability of morphometric traits in a taxonomically challenging group of microinvertebrates. Zoological Journal of the Linnean Society. DOI: 10.1111/zoj.12409.
 • Cytan J, Zawierucha K. 2016, in press. First record of water bears (Tardigrada) from sponges (Porifera). Turkish Journal of Zoology doi 10.3906/zoo-1510-4.
 • Stec D, Gąsiorek P, Morek W, Kosztyła P, Zawierucha K., Michno K, Kaczmarek Ł, Prokop ZM, Michalczyk Ł. 2016. Estimating optimal sample size for tardigrade morphometry. Zoological Journal of the Linnean Society doi: 10.1111/zoj.12404.
 • Zawierucha K., Ostrowska M, Vonnahme TR, Devetter M, Nawrot AP, Lehmann S, & Kolicka M. 2016. Diversity and distribution of Tardigrada in Arctic cryoconite holes. Journal of Limnology. DOI: http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1453.
 • Łokas A, Zaborska A, Kolicka M, Różycki M, Zawierucha K. 2016. Accumulation of atmospheric radionuclides and heavy metals in cryoconite holes on an Arctic glacier. Chemosphere 160, 162-172.
 • Zawierucha K., Vonnahme TR, Devetter M, Kolicka M, Ostrowska M, Chmielewski S, Kosicki JZ. 2016. Area, depth and elevation of cryoconite holes in the Arctic do not influence Tardigrada densities. Polish Polar Research 37, 325-334.
 • Makowska N, Zawierucha K., Mokracka J, Koczura R. 2016. First report of microorganisms of Caucasus glaciers (Georgia). Biologia 71, 620-625.
 • Kolicka M, Gwiazdowicz DJ,·Hupało K, Jabłońska A,·Kotwicki L, Kornobis F,· Lamentowicz M,· Magowski W,· Marcisz K, Pronin M, Reczuga MK,· Olszanowski Z, Zawierucha K. 2016. Hidden invertebrate diversity – phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia 71, 194-203.
 • Skoracki M, Zawierucha K. 2016. Chenophila nanseni sp. n. (Acari: Syringophilidae) parasitising the barnacle goose in Svalbard. Polish Polar Research 37, 121-130.
 • Kiedrowicz A., Rector B.G., Zawierucha K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Phytophagous mites (Acari: Eriophyoidea) recorded from Svalbard, including the description of a new species. Polar Biol. DOI: 10.1007/s00300-015-1858-x

 

2014

 • Coulson, S.J., Convey, P., Aakra, K., Aarvik, L., Ávila-Jiménez, M.L., Babenko, A., Biersma, E.M., Boström, S., Brittain, J.E., Carlsson, A.M., Christoffersen, K., De Smet, W.H., Ekremj, T., Fjellberg, A., Füreder, L., Gustafssonm, D., Gwiazdowicz, D.J., Hansen, L.O., Holmstrup, M., Hullé, M., Kaczmarek, Ł., Kolicka, M., Kuklin, V., Lakka, H.K., Lebedeva, N., Makarova, O., Maraldo, K., Melekhina, E., Ødegaard, F., Pilskog, H.E., Simon, J.C., Sohlenius, B., Solhøy, T., Søli, G., Stur, E., Tanasevitch, A., Taskaeva, A., Velle, G., Zawierucha, K., Zmudczyńska-Skarbek, K. 2014. The terrestrial and freshwater invertebrate biodiversity of the archipelagoes of the Barents Sea; Svalbard, Franz Josef Land and Novaya Zemlya. Soil Biology & Biochemistry 68, 440-470.
 • Zawierucha, K., Dziamięcki, J., Jakubowska, N., Michalczyk, Ł., Kaczmarek, Ł. 2014. New tardigrade records for the Baltic states with a description of Minibiotus formosus sp. n. (Eutardigrada, Macrobiotidae). Zookeys 408: 81-105.
 • Kaczmarek, Ł., Cytan, J., Zawierucha, K., Diduszko, D., Michalczyk, Ł. 2014. Tardigrades from Peru (South America), with descriptions of three new species of Parachela. Zootaxa 3790 (2): 357-379.
   

2013

 • Zawierucha, K., Coulson, S., Michalczyk, Ł., Kaczmarek, Ł. 2013. Current knowledge of the Tardigrada of Svalbard with the first records of water bears from Nordaustlandet (High Arctic). Polar Research 32: 20886. DOI: http://dx.doi.org/10.3402/polar.v32i0.20886.
 • Zawierucha, K. 2013. Tardigrada from Arctic tundra (Spitsbergen) with a description of Isohypsibius karenae sp. n. (Isohypsibiidae). Polish Polar Research 34: 383-396.
 • Kolicka, M., Kisielewski, J., Nesteruk, T., Zawierucha, K. 2013. Gastrotricha from the Poznań Palm House-one new subgenus and three new species of freshwater Chaetonotida (Gastrotricha). Zootaxa 3717 (2): 231-279.
 • Zawierucha, K., Grzelak, K., Kotwicki, L., Michalczyk, Ł., Kaczmarek, Ł. Batillipes pennaki Marcus, 1946, a new addition to the Thai tardigrade fauna, with an overview of literature on the species. 2013. Pakistan Journal of Zoology 45: 801-808.
 • Zawierucha, K., Szymkowiak, P., Dabert, M., Harvey, M. 2013. First record of the schizomid Stenochrus portoricensis (Schizomida: Hubbardiidae) in Poland with DNA barcode data. Turkish Journal of Zoology 37: 357-361.
 • Zawierucha, K., Cytan, J. 2013. Oazy w świecie lodu. Wiedza i życie. 1: 56-57.

2012

 • Zawierucha, K., Michalczyk, Ł., Kaczmarek, Ł. 2012. The first record of Tardigrada from the Republic of Zambia, with a description of Doryphoribius niedbalai sp. nov. (Eutardigrada: Isohypibiidae, the evelinae group). African Zoology 47(2): 275-284.
 • Zawierucha, K., Kaźmierski, A. 2012. The first records of tardigrades (Tardigrada, Eutardigrada) from Estonia. Zoology and Ecology 22(2): 111-113.
 • Kaczmarek, Ł., Zawierucha, K., Smykla, J., Michalczyk, Ł. 2012. Tardigrada of the Revdalen (Svalbard, Spitsbergen) with the descriptions of two new species: Bryodelphax parvuspolaris (Heterotardigrada) and Isohypsibius coulsoni (Eutardigrada). Polar Biology 35: 1013-1026.
 • Kolicka, M., Zawierucha, K. 2012. Z rzęskami na brzuchu. Salamandra magazyn przyrodniczy. 2: 28-30.
 • Kolicka, M, Zawierucha, K.  2013. New record of Turbanella cornuta Remane, 1925 (Gastrotricha: Macrodasyida) from the Polish Baltic Sea coast. Badania Fizjograficzne seria C zoologia 7-12.
 • Zawierucha, K., Kolicka, M., Cytan, J. 2013. Contribution to the knowledge on the distribution of Echiniscus granulatus (Doyère, 1840) (Heterotardigrada) in Poland. Badania Fizjograficzne seria C zoologia 39-43.

2011

 • Kaczmarek, M., Zawierucha, K., Wróbel, A. 2011. Sezonowe zmiany jakościowe i ilościowe araneofauny rezerwatu przyrody ,,Meteoryt Morasko". Problemy biologiczne współczesnego świata 117-122.
 • Zawierucha, K. 2011. Water bears (Tardigrada) of Okup Mały (Grabia Valley, Central Poland). Badania Fizjograficzne, seria C zoologia 47-52.