» mgr Michał Czyż

2011

 • Czyż M., Nizio J. 2011. New locality of vulnerable bivalve species Pisidium obtusale (Lamarck, 1912) (Sphaeriidae) with notes on its ecology and conservation status in Wielkopolska region (W Poland). Badania fizjograficzne (w druku).
 • Kalinowski T., Czyż M., Jankowiak A., Błoszyk J. 2011. Wykorzystanie technologii skaningu 3D w badaniach malakologicnzych oraz tworzeniu nowoczesnych narzędzi popularyzujących wiedzę o mięczakach. XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne w Tleniu, (abstrakt).
 • Czyż M., Reise H., Hutchinson J. 2011. Czy behawior seksualny może być dobrą cechą służącą do rozróżniania gatunków? Przykład dwóch gatunków z rodzaju Deroceras. XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne w Tleniu, (abstrakt).
 • Czyż M., Kalinowski T., Gołdyn B., Rybska E. 2011. Wykorzystanie technologii skaningu 3D w badaniach allometrii u Helix pomatia. XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne w Tleniu, (abstrakt).
 • Jankowiak A., Kalinowski T., Czyż M. 2011. Gatunki ślimaków lądowych (z wyłączeniem ślimaków nagich) typowe dla ekosystemów leśnych Wielkopolski. XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne w Tleniu, (abstrakt).
 • Czyż M., Gołdyn B. 2011. Na ile cysty przetrwalne mogą pomóc w poszukiwaniu nowych stanowisk ginących "dużych skrzelonogów". II Kongres Taksonomii Polskiej i X Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, (abstrakt).
 • Czyż M., Reise H., Hutchinson J. 2011. Znaczenie cech behawioralnych w taksonomii ślimaków nagich. II Kongres Taksonomii Polskiej i X Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, (abstrakt).

2010

 • Kaczmarek Ł., Gołdyn B., Czyż M., Michalczyk Ł., 2010. First records of Isohypsibius pushkini Tumanov, 2003 (Tardigrada, Eutardigrada, Hypsibiidae) from Poland. Biological letters 47(2): 81-85.
 • Książkiewicz Z., Gołdyn B., Czyż M. 2010. Mięczaki terenów zalewowych Warty w okolicach Krajkowa" XXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne w Kudowie Zdrój, (abstrakt).
 • Gołdyn B., Czyż M. 2010. Morfologia cyst w wielkopolskich populacjach „dużych skrzelonogów" (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata). XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne w Tucznie, (abstrakt)
 • Kaczmarek Ł., Gołdyn B., Czyż M. 2010. Isohypsibius pushkini Tumanov, 2003 (Eutardigrada; Hypsibiidae) - nowy dla fauny Polski gatunek bentosowego niesporczaka. XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne w Tucznie, (abstrakt).