prof. dr hab. Wojciech Niedbała

 

własne

 • KBN nr 6 6003 9203 "Geneza i wiek fauny Euptyctima (Acari, Oribatida) wysp Pacyfiku", 1992-1994, kierownik i jedyny wykonawca.

Niedbała, W. 1998. Ptyctimous mites of the Pacific Islands. Recent knowledge, origin, descriptions, redescriptions, diagnoses and zoogeography (Acari, Oribatida). Genus, 9(4): 431-558.

 

 • KBN nr 6/P04C/080/10 "Poznanie fauny Euptyctima (Acari: Oribatida) i poszukiwanie centrów ich pochodzenia: fauny orientalnego i australijskiego", 1996-1998, kierownik i jedyny wykonawca.

Niedbała, W. 2000. The ptyctimous mites fauna of the Oriental and Australian regions and their centres of origin (Acari: Oribatida). Genus, supplement, 1-493.

 

 • KBN nr 6 PO4C 062 17, "Poznanie fauny Mesoplophoroidea i Pthiracaroidea (Acari: Oribatida) oraz poszukiwanie centrów ich pochodzenia: fauna Regionu Etiopskiego", 1999-2001, kierownik i jedyny wykowca.

Niedbała, W. 2001. Study on the diversity of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) and quest for centres of its origin: the fauna of the Ethiopian region. Monographs of the Upper Silesian Museum, Bytom, 3: 1-245.

 

 • KBN nr 6PO4C 034 21 "Ocena różnorodności fauny Ptyctima (Acari, Oribatida) oraz poszukiwania centrów ich pochodzenia: fauna Regionu Neotropikalnego", 2001-2003, kierownik i jedyny wykonawca.

Niedbała, W. 2004. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Neotropical Region. Annales Zoologici, 54 (1): 1-288.

 

 • MniI, nr 2PO4C 068 27 "Ocena różnorodności fauny Ptyctima (Acari, Oribatida) oraz poszukiwanie centrów pochodzenia gatunków: fauna Regionu Afryki Południowej", 2004-2007, kierownik i jedyny wykonawca.

Niedbała, W. 2006. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of South Africa. Annales Zoologici, Warszawa, 56 (Supplement 1): 1-97.

 

 • MNiSW, nr N N303 201935 "Ocena różnorodności fauny Ptyctima (Acari, Oribatida) oraz poszukiwanie centrów pochodzenia gatunków: fauna Regionu Palearktycznego", 2008-2011, kierownik i jedyny wykonawca.

 

zespołowe

 • Problem węzłowy 10.2.02 "Roztocze (Acari) aglomeracji miejskiej", 1975-1980, kierownik zespołu i jeden z wykonawców.
  Problem międzyresortowy MR II 03 "Struktura i geneza fauny Polski na tle fauny innych obszarów", temat "Fauna roztoczy (Acari) grądów", 1980-1985, kierownik zespołu i jeden z wykonawców.

Niedbała, W., Kasprzak, K., Sterzyńska, M. 1979. Stan i struktura zgrupowań fauny glebowej w ekosystemie miasta. "Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie". Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, 28 stycznia 1978, Ossolineum: 61-73.

 

Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1981. Roztocze (Acari). Fragmenta Faunistica, 26 (9): 1-52.

 

Niedbała, W. 1982. L'acarofaune des milieux urbains sur l'exemple de l'agglomération varsovienne. Zwierzęta w świecie zurbanizowanym, Ossolineum, 69-78.

 

Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1982. Soil mites (Acari) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zoologica, 36: 235-252.

 

Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1983. Acarofaune des milieux urbains a l'exemple de l'agglomération varsovienne. ed. Ph. Lebrun, H.M. André, A. de Medts, C. Grégoire-Wibo and G. Wauthy; Dieu-Brichart, Ottignies-Louvain-la-Neuve (1983): 577-581.

 

 • Fundacja Współpracy. Polsko-Niemieckiej, grant nr 4722/93,. "Kompleksowe studia nad rezerwatem przyrody Słońsk (ujście Warty do Odry) obejmujące badania hydrologiczne, ornitologiczne, parazytologiczne oraz ekologiczne w zakresie fauny glebowej i flory", 1993-1997, jeden z wielu wykonawców.

Błaszak, Cz., Dziabaszewski, A., Madej, G., Niedbała, W., Olszanowski, Z., Ehrnsberger, R. 1999. Bezkręgowce wolnożyjące (Stawonogi) (Roztocze). W: Przyroda rezerwatu Słońsk. Red. Ehrnsberger R., Dabert J., Błaszak Cz., Wydawnictwo Acarus, Poznań, 113-166.

 

Olszanowski, Z., Niedbała, W. 2000. Moss mites (Acari: Oribatida) from the Słońsk Nature Reserve: geographic elements and the types of phagism. Biological Bulletin of Poznań, 37 (2): 299-302.

 

 • International Grant "Tasmanian Rainforest Invertebrate Conservarion Project", na zlecenie dr B. Hallidaya (CSIRO, Clayton, Australia), 1993-1997, jeden z trzech (prof. Jerzy Błoszyk, dr hab. Ziemowit Olszanowski) wykonawców.

Colloff, M. J., Niedbała, W. 1996. Arboreal and terrestrial habits of Phthiracaroid mites   (Oribatida) in Tasmanian rainforests, Proc. Acarology IX, 1, (eds Mitchell R., Horn D., Welbourn W.C.), Ohio Biological Survey, Columbus, Ohio, 607-611.

 

Niedbała, W., Colloff, M.J. 1997. Euptyctime oribatid mites from Tasmanian rainforest (Acari: Oribatida). Journal of Natural History, 31: 489-538.

 

 • Biodiversity of tropical forests (ALAS III submited to the U.S. National Science Foundation) USA, Kanada, Costa Rica International Grant "Arthropod biodiversity in a lowland tropical rainforest (Costa Rica)" (Scientific Director: Prof. John T. Longino, Evergreen State College, Olympia, WA, U.S.A), 1997-2000, jeden z wielu wykonawców.

Niedbała, W. 2003. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of Costa Rica. Annales Zoologici, 53 (2): 259-334.

 

 • Polsko-Amerykańska Fundacja im. Marii Skłodowskiej-Curie grant nr 311. "Poznanie roztoczy z grup Euptyctima i Crotonioidea (Acari: Oribatida) Nearktyki i poszukiwanie centrów ich filogenetycznego pochodzenia", 1997-2000. kierownik i jeden z dwóch (dr Ziemowit Olszanowski) wykonawców.

Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Nearctic Region. Monographs of the Upper Silesian Museum, Bytom, 4: 1-261.

 

 • MniSW, nr N N303 017937, z dnia 31 VIII 2009,  pt. "Szacowanie bioróżnorodności mikrostawonogów za pomocą analizy sekwencji rDNA na podstawie układu modelowego akarofauny glebowej", 2009-2012, (kierownik dr M. Dabert), jeden z wykonawców.

 

promotorskie

 • KBN nr. 6/P04C/020/11 "Zróżnicowanie zespołów roślinnych oraz zintegrowane oddziaływanie czynników środowiskowych a zoocenozy roztoczy glebowych (Acari: Gamasina) Gorczańskiego Parku Narodowego", 1996-1999, kierownik,  prof. dr hab. Wojciech Niedbała, wykonawca,  mgr Paweł Szymkowiak.

Praca doktorska: Szymkowiak P. 2000 r.: "Struktura zgrupowań roztoczy glebowych Gamasina (Acari, Gamasida) w fitocenozach wybranych zespołów Gorczańskiego Parku Narodowego".

 

 • KBN, nr 6 P04C 054 18, "Szpeciele (Acari, Eriophyoidea) wybranych gatunków traw", 2000-2002, kierownik, prof. dr hab. W. Niedbała, wykonawca,  mgr Anna Skoracka.

Praca doktorska: Skoracka A. 2002 r.: "Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) wybranych gatunków traw."

 

 • MNiI nr 2 P04C 011 29 "Status taksonomiczny gatunków roztoczy z rodziny Trhypochthoniidae (Acari: Oribatida) na podstawie analizy cech morfologicznych i molekularnych", 2005, kierownik, prof. dr hab. Wojciech Niedbała, wykonawca, mgr Anetta Szywilewska.

Praca doktorska Szywilewska A. 2008. "Roztocze z rodziy Trhypochthoniidae (Acari: Oribatida) Nearktyki i Neotropiku."

 

 • MNiI nr 2 P04C 011 30 "Niesporczaki (Tardigrada) Neotropiku i Nearktyki", 2005,  kierownik, prof. dr hab. Wojciech Niedbała, wykonawca,  mgr Łukasz Kaczmarek.

Praca doktorska: Kaczmarek Ł. 2008. „Niesporczaki (Tardigrada) lasów tropikalnych Kostaryki - przenikanie fauny nearktycznej i neotropikalnej."

 

prof. UAM Ziemowit Olszanowski

 

 • KBN nr 6 P205 064 06  "Poznanie fauny Crotonioidea (Acari: Oribatida) wybranych obszarów półkuli południowej oraz określenie sposobu jej dyspersji" 1994-1997, kierownik.

Olszanowski Z. 1997. On the genus Holonothrus (Acari: Oribatida) in the Australian Region. Acarologia 38 (4): 385-402.

 

 • Fundacja Współpracy. Polsko-Niemieckiej, grant nr 4722/93,. "Kompleksowe studia nad rezerwatem przyrody Słońsk (ujście Warty do Odry) obejmujące badania hydrologiczne, ornitologiczne, parazytologiczne oraz ekologiczne w zakresie fauny glebowej i flory", 1993-1997, jeden z wielu wykonawców.

Błaszak, Cz., Dziabaszewski, A., Madej, G., Niedbała, W., Olszanowski, Z., Ehrnsberger, R. 1999. Bezkręgowce wolnożyjące (Stawonogi) (Roztocze). W: Przyroda rezerwatu Słońsk. Red. Ehrnsberger R., Dabert J., Błaszak Cz., Wydawnictwo Acarus, Poznań, 113-166.

 

Olszanowski, Z., Niedbała, W. 2000. Moss mites (Acari: Oribatida) from the Słońsk Nature Reserve: geographic elements and the types of phagism. Biological Bulletin of Poznań, 37 (2): 299-302.

 

 • International Grant "Tasmanian Rainforest Invertebrate Conservarion Project", na zlecenie dr B. Hallidaya (CSIRO, Clayton, Australia), 1993-1997, jeden z trzech (prof. W. Niedbała, dr Jerzy Błoszyk) wykonawców.

Olszanowski Z. 2000. Two new Australian species of Crotonia (Acari: Oribatida), with new records of Crotonioidea from the Australian region. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46 (3): 239-248.

 

 • Grant polsko-amerykański "A comprehensive study of moss mites from the groups Euptyctima and Crotonioidea (Acari, Oribatida) from Nearctic Region. Attempts at determination of the centres of their phylogenetic origin", fundacja M. Skłodowskiej-Curie, 1997-2001, główny wykonawca.

Szywilewska A., Olszanowski Z., Niedbała W. 2002. A review of oribatid mites from the groups Ptyctima and Crotonioidea (Acari, Oribatida) in Nearctic and attempts at identification of the centres of their phylogenetic origin. In: Postępy polskiej akarologii (ed. S. Ignatowicz), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 50-60.

 

Olszanowski Z., Clayton M.R., Humble L.M. 2002. New species of the genus Camisia (Acari: Oribatida): an arboreal mite with enclosed sensilli. The Canadian Entomologist 134: 707-721.

 

 • Biodiversity of tropical forests (ALAS III submited to the U.S. National Science Foundation) USA, Kanada, Costa Rica International Grant "Arthropod biodiversity in a lowland tropical rainforest (Costa Rica)" (Scientific Director: Prof. John T. Longino, Evergreen State College, Olympia, WA, U.S.A), 1997-2000, jeden z wielu wykonawców.

Olszanowski Z., Norton R.A. 2002. Paracamisia osornensis gen. n., sp. n. (Acari: Oribatida) from Valdivian forest soil in Chile. Zootaxa 25: 1-15.

 

 • KBN nr 6 P04F 039 18 "Ekologiczno-genetyczna analiza interakcji pomiędzy trawą (Puccinellia distans), grzybem (Epichloë typhina) i muchówką (Phorbia sp.)." (kier. projektu - dr Marlena Lembicz), 2000-2003,  główny wykonawca.

Lembicz M., Olejniczak P., Olszanowski Z., Górzyńska K., Leuchtmann A. 2009. Man-made habitats - hotspots of evolutionary game between grass, fungus and fly. Biodiversity Research and Conservation 15: 51-58.

 

 • Grant dziekański (Wydział Biologii UAM): „Status taksonomiczny wybranych gatunków z rodzaju Trhypochthonius (Acari: Oribatida: Trhypochthoniidae) na podstawie analizy zmienności cech morfologicznych i molekularnych", 2004-2005, główny wykonawca.

Szywilewska-Szczykutowicz A., Olszanowski Z. 2006. New species of Allonothrus from Costa Rica (Acari: Oribatida: Trhypochthoniidae). Genus 17 (1): 133-139.

 

 • KBN nr 2 P04C 111 30 „Powiązania filogenetyczne roztoczy z nadrodziny Crotonioidea (Acari: Oribatida) z partenogenetycznym i płciowym sposobem rozmnażania: analiza morfologiczno-molekularna", 2006-2009,  kierownik.

Szywilewska-Szczykutowicz A., Olszanowski Z. 2007. Redescription of C. Willmann's Holarctic species of the genus Trhypochthonius (Acari: Oribatida: Trhypochthoniidae). Zootaxa 1406: 17-24.

 

Kuty M., Olszanowski Z. 2008. The morphology of juvenile stages of Platynothrus altimontanus Hammer (Acari: Oribatida: Camisiidae) with redescription of adult. Zoologischer Anzeiger 247: 3-14.

 

 • Grant międzynarodowy: „Einfluss von Kalkstickstoff auf die Mesofauna in Wiesenböden mit besonderer Berücksichtigung der Oribatiden." (nr 515256/919101, kierownik: dr R. Ehrnsberger, Niemcy), 2005-2007, główny wykonawca.

 

 • MNiSzW nr 303 321 237  „Interakcje muchówki i endofita grzybowego: zależność od czasu trwania symbiozy grzyba zasiedlonym gatunkiem trawy", okres realizacji: 2009-2012, główny wykonawca.

Lembicz M., Olejniczak P., Olszanowski Z., Górzyńska K., Leuchtmann A. 2009. Man-made habitats - hotspots of evolutionary game between grass, fungus and fly. Biodiversity Research and Conservation 15: 51-58

 

 

prof. UAM Wojciech Magowski

 

 • KBN Nr 6 P204 029 07: "Rewizja światowa rodzaju Tarsonemus Can. et Fanz. 1876 (Acari: Tarsonemidae).", 1996-1999, kierownik.

Magowski W. L. 2002. A new definition of the genus Neotarsonemoides Kaliszewski, 1984 (Acari: Tarsonemidae) with redescriptions of five species and remarks on morphology, diagnostics and phylogeny. Mitt. hamb. zool. Mus. Inst. 99: 47-99.

 

Magowski, W. L., Moser., J. C. 2003. Redescription of Tarsonemus minimax and definition of its species- group in the genus Tarsonemus (Acari: Tarsonemi­dae) with descriptions of two new species. Ann. Entomol. Soc. Am. 96 (4): 345- 368.

 

 • Fauna Europaea Database Project (składnik 5-tego Programu Ramowego UE: 1998-2002, "Energy, environment and sustainable development"); 2000-2004, wykonawca, koordynator grupy.

Magowski, W. L. 2004. Fauna Europaea Database. Tarsocheyloidea, Pyemotoidea, Trochometridioidea, Tarsonemoidea (Acari: Heterostigmata). Internet document: http//: www. faunaeur.org

 

Magowski, W. L. 2005. Online biodiversity databases as a nucleus of integration for contemporary acarology: lessons from Fauna Europaea Database Project. Phytophaga 14 (2004) : 747-751.

 

Fontaine, B., Bouchet, Ph., Van Achterberg, K., Alonso-Zarazaga, M.A., Araujo, R., Asche, M., Aspock, U., Audisio, P., Aukema, B., Bailly, N., Balsamo, M., Bank, R.A., Barnard, P. Belfiore, C., Bogdanowicz, W., Bongers, T., Boxshall, G., Burckhardt, D., Camicas, J.-L., Chylarecki, P., Crucitti, P., Deharveng, L., Dubois, A., Enghoff, H., Faubel, A., Fochetti, R., Gargominy, O., Gibson, D., Gibson, R., Gomez Lopez, M.S., Goujet, D., Harvey, M.S., Heller, K.-G., Van Helsdingen, P., Hoch, H., De Jong, H., De Jong, Y., Karsholt, O., Los, W., Lundqvist, L., Magowski, W., Manconi, R., Martens, J., Massard, J.A., Massard-Geimer, G., Mcinnes, S.J., Mendes, L.F., Mey, E., Michelsen, V., Minelli, A., Nielsen, C., Nieto Nafrıa, J.M., Van Nieukerken, E.J., Noyes, J., Pape, T., Pohl, H., De Prins, W., Ramos, M., Ricci, C., Roselaar, C., Rota, E., Schmidt-Rhaesa, A., Segers, H., Zur  Strassen, R., Szeptycki, A., Thibaud, J.-M., Thomas, A., Timm, T., Van Tol, J., Vervoort, W. & Willmann, R. 2007. The European union's 2010 target: Putting rare species in focus. Biol.Conserv. 139 (2007): 167-185.

 

 • Grant Wydziału Biologii; nr 205/2000-2001; „Występowanie szpeciela Aceria tosichella na pszenicy i towarzyszących gatunkach traw oraz ocena jego roli jako wektora wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV)", 2000-2001, kierownik, dr W. Magowski, główny wykonawca, mgr A. Skoracka.

Skoracka, A, Magowski, W. L., Kuczyński, L. 2003. Factors affecting population density of Abacarus hystrix (Acari: Eriophyoidea) on the gramineous host: preliminary results: 175- 178; in: S. Ignatowicz ed. Postępy polskiej akarologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002: 274 pp.

 

 • MNiI Nr 2 P04F 054 28: „Roztocze z grupy Heterostigmata (Acari) występujące w powiązaniu z kornikami (Insecta, Scolytidae) na świerku w Polsce: systematyka i ekologia- próba oceny znaczenia.", 2005-2008, kierownik.

Magowski, W.,  Łabędzki, A. 2008. Roztocze (Acari) z kohorty Heterostigmata związane z owadami ksylo- i kambiofagicznymi w Karkonoskim Parku Narodowym - wstępne wyniki badań (The mites of a cohort Heterostigmata associated with xylo- and cambiophagous insects in the Karkonosze National Park - a preliminary survey). Pp. 167-170, in: Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym (Monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park). Mazur, A., Raj, A. & Knapik, R. , eds. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2008;  334 pp.

 

 • Grant Instytutu Badawczego Leśnictwa, "Skład gatunkowy, struktura i dynamika entomocenoz w naturalnych ekosystemach Puszczy Białowieskiej.", 1998-2001,  kierownik, dr J. Gutowski, główny wykonawca.

Magowski, W., Bloszyk, J. 2001. Acariformes: Actinedida.: 71- 72; in: eds. Gutowski, J., Jaroszewicz, B. Katalog fauny Puszczy Bialowieskiej/ Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. IBL Publishing House, Warszawa, 403 pp.

 

 

dr hab. Paweł Szymkowiak

 

 • Grant krajowy finansowany przez Dyrekcję Gorczańskiego Parku Narodowego,  „Fauna glebowa, ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy (Acari) Gorczańskiego Parku Narodowego, jako ważny element środowiska przyrodniczego i wskaźnik jego walorów", 1995-1996, główny wykonawca.

Szymkowiak P. 1995. Stan zbadania araneofauny Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego na tle wybranych krain Polski. Parki nar. Rez. przyr. 14(3): 111-115

 

Szymkowiak P. 1998. Soil Gamasina (Acari, Gamasida) of the fertile Carpatian beech forest in the Gorce National Park. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Nr 214, Ochrona Środowiska 2, 291-298.

 

 • Grant krajowy finansowany przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Oddział w Jeleniej Górze, „Koncepcja monitoringu wpływu sztucznego dośnieżania tras narciarskich FIS, Lolobrygida i Śnieżynka w rejonie Szrenicy w Szklarskiej Porębie na środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego na podstawie wybranych grup bezkręgowców glebowych: pająków (Aranei), roztoczy (Acarina), chrząszczy (Carabidae, Curculionidae, Staphylinidae) i innych grup chrząszczy glebowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych z rodzaju Carabus", umowa nr 976/99/1/2001, 2000-2002, główny wykonawca.

Szymkowiak P., Górski G. 2004. Spider communities in the contact zone between open areas and spruce forest in the Karkonosze National Park. Opera Corcontica 41: 309-315.

 

Szymkowiak P. 2004. Maro sublestus Falconer, 1915 a spider new to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 47(2): 139-142

 

Szymkowiak P. 2005. Spiders (Araneae) as an important element in maintenance of ecological balance of forest ecosystems. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 13: 145-155.

 

Kůrka A., Szymkowiak P. 2007. Pavouci, pp: 235-240. W: Flousek J., Hartmanová, O., Štursa, J. & Potocki, J. (eds): Krkonoše. Příroda, historie, život. ISBN : 3565873, Nakl. Miloš Uhlíř - Baset, Praha, 864 pp.

 

Łabędzki A., Mazur A., Raj A., Szymkowiak P. 2008. Nartostrady a środowisko przyrodnicze na przykładzie wybranych grup stawonogów w Karkonoskim Parku Narodowym. W: Mazur S., Tracz H. (eds.), Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka, rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydawnictwo SGGW, 184-192.

 

Rozwałka R., Baldy K., Szymkowiak P. Anguliphantes tripartitus (Miller et Svaton, 1978) and Anguliphantes monticola (Kulczyński, 1882) (Araneae: Linyphiidae) in Poland. (Polish Journal of Entomology).

 

 • Grant UAM nr JG-31/00 pt.: „Wykonanie badań fauny glebowej wraz z fauną naziemną w rezerwacie „Cisy Staropolskie" na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, umowa nr 322-4/00n z dnia 29.03.2000 r., główny wykonawca.

Błoszyk J., Szymkowiak P. 1999. Próba zwaloryzowania wartości przyrodniczych środowiska glebowego rezerwatów cisowych w Borach Tucholskich w oparciu o analizę zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata). Materiały z VI konferencji krajowej z cyklu Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego pt.: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy: 7-22.

 

 • Grant finansowany przez: Rektora UAM, Dziekana Wydziału Biologii UAM, Poznań; Glaxo-Wellcome S.A.; Poznańską Hodowlę Roślin w Tulcach; prywatnych sponsorów, „Fauna Mongoli",  sierpień-wrzesień 2000, jeden z wykonawców.

Kuczyński L., Skoracka A., Szymkowiak P. 2002. Zoological expedition to Mongoila. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 256-262.

 

Szymkowiak P. 2008. On the crab spiders (Araneae: Thomisidae) of Mongolia, with notes on the species collected during the 2000 Polish expedition. Polish Journal of Entomology 77(4): 329-349.

 

 • KBN nr P04C 020 11, Nr Umowy PB 203/P04/96/11 pt.: „Zróżnicowanie zespołów roślinnych oraz zintegrowane oddziaływanie czynników środowiskowych a zoocenozy roztoczy glebowych Gamasina (Acari) Gorczańskiego Parku Narodowego", 1996-1999, główny wykonawca grantu promotorskiego.

Szymkowiak P. 1999. The effect of stand density and undergrowth cover on soil Gamasina mites (Acari, Gamasida). Soil Zoology in Central Europe. Tajovský, K. & Pižl, V. (eds.): 343-350.

 

Szymkowiak P. 2001. New to polish fauna and rare species of Gamasina mites (Acari, Gamasida) reported from the Gorce National Park and a comment on habitat preferences. Biol. Bull. Poznań, 38(2): 163-179.

 

Szymkowiak P. 2002. Relationship of the soil mites Gamasina (Acari, Gamasida) with biotopic types of forests and habitat of different degree of degradation. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 133-148.

 

Szymkowiak P. 2002. The influence of elevation over the sea level, exposure, land slope and landscape sculpture on the density of Gamasina (Acari, Gamasida) soil mites. In: Ignatowicz S. (ed.): Postępy Akarologii Polskiej. SGGW, Warszawa, pp. 149-150.

 

Szymkowiak P. 2002. The soil mites Gamasina (Acari, Gamasida) in the Carpathian beech forest: abundance, spatial organization and influence of two environmental factors. In: Tajovsky K., Pizl V. (eds.). Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR, Ceske Budejovice, pp. 213-225.

 

 • KBN nr 2 P04C 087 28, umowa nr 0440/P04/2005/28, „Studia taksonomiczno-zoogeograficzne nad pająkami krabokształtnymi (Araneae, Thomisidae) Australii. Część I - Thomisinae Sundevall, 1833", 2005-2008, kierownik.

Szymkowiak P. 2007. Redescription of Australian crab spider Diaea pulleinei Rainbow, 1915 (Araneae: Thomisidae). Zootaxa, 1425: 11-20.

 

Szymkowiak P. 2007. Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Australia and New Guinea. Taxonomy of some species of Diaea as described by Kulczyński (1911). Genus, Supplement 2007, pp: 53-58.

 

Szymkowiak P. 2008. Diaea kangarooblaszaki sp. nov. from the Kangaroo Island of Australia (Araneae, Thomisidae). Annales Zoologici 58(2): 467-472. (IF 0.362 (2006), pkt. MNiSW 10)

 

 • Grant w programie europejskim SYNTHESYS - GB-TAF-4354 pt.: "Revisional studies of some crab spiders of Diaea (Araneae, Thomisidae) from Australia. Collection of Ludwig Koch." Realizacja: Natural History Museum, London, Great Britain, 2008, główny wykonawca.

Szymkowiak P. Unknown male of Diaea rosea L. Koch, 1875.

 

Szymkowiak P. Dymek A. Type species of Corynethrix obscura L. Koch, 1876 from Australia.

 

 • Grant międzynarodowy Australian Museum Visiting Fellowships, 2008-2009, "Revisional study on crab spiders of Australia. Taxonomy of the genus Diaea Thorell, 1869 in the collection of the Australian Museum",  2008-2009, główny wykonawca

 

 

dr hab. Daria Bajerlein

 

 • MNiI, nr 2 PO4C 104 29,"Sukcesja stawonogów (Arthropoda) na zwłokach świni domowej (Sus scrofa domestica) w wybranych typach środowisk leśnych - badania z dziedziny entomologii sądowej",  2005-2008, wykonawca.

Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2008: An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forest habitats of Central Europe. Forensic Science International, 180: 61-69.

 

Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2008: Entomologia sądowa w Polsce. Wiadomości entomologiczne, 27(1): 49-52.

 

Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2010: Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 1: Pattern and rate of decomposition. Forensic Science International. 194: 85-93.

 

Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2010: Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: Composition and residency patterns of carrion fauna. Forensic Science International. 195: 42-51.

 

Szpila K., Grzywacz A., Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S. (2007). Muscidae (Diptera) w sukcesji zwłok świni domowej w różnych typach lasów - wyniki wstępne. Dipteron, 23, 62-64.

 

Szpila K., Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S. 2008: Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819), a forensically important blowfly (Diptera: Calliphoridae) new for the Polish fauna. Polish Journal of Entomology, 77: 351-355.

 

 • Grant Wydziału Biologii UAM, nr 504/2004, "Wybrane aspekty forezy Uropoda orbicularis (Acari: Mesostigmata) na koprofagicznych chrząszczach z rodziny Aphodiidae (Coleoptera: Scarabaeoidea).",  2004-2005, kierownik.

Bajerlein D. 2008: Foreza Uropodina (Acari: Mesostigmata) na koprofagicznych i koprofilnych chrząszczach. Praca doktorska, Poznań, 146 pp.

 

Bajerlein D., Przewoźny M. 2005: Coprophagous hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) as carriers of phoretic deutonymphs of Uropoda orbicularis (Acari: Mesostigmata) in Poland. European Journal of Entomology. 102: 119 - 122. IF: 0.782

 

 • MNiSW, nr N N303 006437, "Foreza u roztoczy (Acari) z grupy Uropodina: pedicel i gruczoł pedicelarny - struktura, geneza i funkcja", 2009-2011, kierownik.

 

dr hab. Łukasz Kaczmarek

 

 • Fauna Europea Database Project - NAS Extension.,  projekt realizowany przez Instytut i Muzeum Zoologii PAN i finansowany w ramach 5 Programu Ramowego UE,  2004, jeden z wykonawców.

Kaczmarek Ł. (2008) Niesporczaki (Tardigrada). Str. 543-548, w: Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii, PAN, Warszawa, 3, 1-603.

 

 • Projekt finansowany przez Instituto Nacional de Biodiversidad -INBio oraz MINAE i GEF, „National Bidodiversity Inventory (Kostaryka)", 2002-2003, jeden z wykonawców.

 

 • ALAS 'Arthropods of La Selva' (Stacja Biologiczna La Selva, Kostaryka), projekt finansowany przez National Science Foundation, grant nr: DEB-0072702, 2002-2003, jeden z wykonawców.

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2004. First record of the genus Doryphoribius Pilato, 1969 from Costa Rica (Central America) and description of a new species Doryphoribius quadrituberculatus (Tardigrada: Hypsibiidae); Genus 15 (3): 447-453.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Revision of the Echiniscus bigranulatus group with a description of a new species Echiniscus madonnae (Tardigrada: Heterotardigrada: Echiniscidae) from South America. Zootaxa 1154: 1-26.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Macrobiotus huziori, a new species of Tardigrada (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1169: 47-59.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. A new species Macrobiotus magdalenae (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae, richtersi group) from Costa Rican rain forest (Central America). New Zealand Journal of Zoology 33: 189-196.

 

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Guidetti R. 2006. Description of the new species Calcarobiotus (C.) longinoi sp. nov. (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica with the diagnostic key to the genus Calcarobiotus. Italian Journal of Zoology 73(3): 247-253.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2007. Echiniscus ganczareki, a new species of Tardigrada (Heterotardigrada: Echiniscidae, bigranulatus group) from Costa Rica. Zootaxa 1471:15-25.

 

Pilato G., Kaczmarek Ł. 2007. Macrobiotus alvaroi, a new species of eutardigrade (Tardigrada, Macrobiotidae) of the polyopus group from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1479: 1-7.

 

Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł. 2007. A new species of Tardigrada (Eutardigrada: Milnesiidae): Milnesium krzysztofi from Costa Rica (Central America). New Zealand Journal of Zoology 34: 297-302.

 

 • Projekt finansowany z programu Synthesys-Synthesis of systematic resources, nr grantu: DK-TAF 1177, „Morphological variability of the oral cavity armature within and between some species and genera of Eutardigrada (Tardigrada)", 2005, wykonawca.

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Diduszko D. 2005. Some tardigrades from Siberia (Russia, Baikal region) with a description of Macrobiotus garynahi sp. nov. (Eutardigrada: Macrobiotidae: richtersi group). Zootaxa 1053: 35-45.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. A new species Macrobiotus magdalenae (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae, richtersi group) from Costa Rican rain forest (Central America). New Zealand Journal of Zoology 33: 189-196.

 

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Diduszko D. 2006. Ramazzottius bunikowskae, a new species of Tardigrada Eutardigrada, Hypsibiidae) from Russia. Zootaxa 1229: 49-57.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Macrobiotus huziori, a new species of Tardigrada (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1169: 47-59.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Scanning electron microscope observations of Tardigrada with emphasis on the egg shell variability in the genus Macrobiotus Schultze, 1834. A talk at the 10th International Symposium on Tardigrada, Catania, Italy.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. First Scanning Electron Microscope observations of Pyxydium tardigradum van der land, 1964 living on tardigrades. A poster at the 10th International Symposium on Tardigrada, Catania, Italy.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2007. Echiniscus ganczareki, a new species of Tardigrada (Heterotardigrada: Echiniscidae, bigranulatus group) from Costa Rica. Zootaxa 1471: 15-25.

 

Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł. 2007. A new species of Tardigrada (Eutardigrada: Milnesiidae): Milnesium krzysztofi from Costa Rica (Central America). New Zealand Journal of Zoology 34: 297-302.

 

Degma P., Michalczyk Ł. & Kaczmarek Ł. 2008. Macrobiotus derkai, a new species of Tardigrada (Eutardigrada, Macrobiotidae, huziori group) from the Colombian Andes (South America). Zootaxa, 1731: 1-23.

 

Vicente F., Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. & Boavida M. J. (2008) Some ecological, behavioural and ultrastructural remarks on Pyxidium tardigradum (Ciliophora) with the first Scanning Electron Microscope observations of the protozoan living on eutardigrades (Tardigrada). Parasitology Research, 103: 1323-1331.

 

 • KBN, nr 2P04C 07729, „Niesporczaki (Tardigrada) Kostaryki - przenikanie się fauny Nearktycznej i Neotropikalnej„ 2005-2007, główny wykonawca, kierownik, prof. dr hab. Wojciech Niedbała.

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2004. First record of the genus Doryphoribius Pilato, 1969 from Costa Rica (Central America) and description of a new species Doryphoribius quadrituberculatus (Tardigrada: Hypsibiidae); Genus 15 (3): 447-453.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Revision of the Echiniscus bigranulatus group with a description of a new species Echiniscus madonnae (Tardigrada: Heterotardigrada: Echiniscidae) from South America. Zootaxa 1154: 1-26.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Macrobiotus huziori, a new species of Tardigrada (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1169: 47-59.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. A new species Macrobiotus magdalenae (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae, richtersi group) from Costa Rican rain forest (Central America). New Zealand Journal of Zoology 33: 189-196.

 

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Guidetti R. 2006. Description of the new species Calcarobiotus (C.) longinoi sp. nov. (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica with the diagnostic key to the genus Calcarobiotus. Italian Journal of Zoology 73(3): 247-253.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2007. Echiniscus ganczareki, a new species of Tardigrada (Heterotardigrada: Echiniscidae, bigranulatus group) from Costa Rica. Zootaxa 1471:15-25.

 

Pilato G., Kaczmarek Ł. 2007. Macrobiotus alvaroi, a new species of eutardigrade (Tardigrada, Macrobiotidae) of the polyopus group from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1479: 1-7.

 

Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł. 2007. A new species of Tardigrada (Eutardigrada: Milnesiidae): Milnesium krzysztofi from Costa Rica (Central America). New Zealand Journal of Zoology 34: 297-302.

 

 • Projekt finansowany z programu EU SYNTHESYS, grant nr: DK-TAF 2586, „Revision and redescription of chosen Tardigrada type specimens of the Thulin's collection",  2006, główny wykonawca.

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. A new species Macrobiotus magdalenae (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae, richtersi group) from Costa Rican rain forest (Central America). New Zealand Journal of Zoology 33: 189-196.

 

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Diduszko D. 2006. Ramazzottius bunikowskae, a new species of Tardigrada Eutardigrada, Hypsibiidae) from Russia. Zootaxa 1229: 49-57.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Macrobiotus huziori, a new species of Tardigrada (Eutardigrada: Macrobiotidae) from Costa Rica (Central America). Zootaxa 1169: 47-59.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. Scanning electron microscope observations of Tardigrada with emphasis on the egg shell variability in the genus Macrobiotus Schultze, 1834. A talk at the 10th International Symposium on Tardigrada, Catania, Italy.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2006. First Scanning Electron Microscope observations of Pyxydium tardigradum van der land, 1964 living on tardigrades. A poster at the 10th International Symposium on Tardigrada, Catania, Italy.

 

Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2007. Echiniscus ganczareki, a new species of Tardigrada (Heterotardigrada: Echiniscidae, bigranulatus group) from Costa Rica. Zootaxa 1471: 15-25.

 

Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł. 2007. A new species of Tardigrada (Eutardigrada: Milnesiidae): Milnesium krzysztofi from Costa Rica (Central America). New Zealand Journal of Zoology 34: 297-302.

 

Degma P., Michalczyk Ł. & Kaczmarek Ł. (2008) Macrobiotus derkai, a new species of Tardigrada (Eutardigrada, Macrobiotidae, huziori group) from the Colombian Andes (South America). Zootaxa, 1731: 1-23.

 

 

mgr Weronika Wełnicz

 

 • Grant DAAD Nr D/08/07725, „Molekularna i morfologiczna charakterystyka niesporczaków zdolnych do anabiozy", czas realizacji  2009-2010,  główny wykonawca.

Mali B, Grohme M, Wełnicz W, Dandekar T, Schnölzer M, Reuter D, Schill RO, Frohme M. 2008. Genomic analysis  of cryptobiotic tardigrades TFH Wildau, Wissenschaftliche Beiträge, 35-39.