» prof. dr hab. Wojciech Niedbała

PrzedmiotRodzaj zajęćSemestrKierunek i SpecjalnośćRok
Biotaksonomia wykład letni Biotechnologia I

Ekologia i ochrona ekosystemów

tropikalnych

wykład zimowy

Biologia

Nauczanie Przyrody

Ochrona Środowiska

II

III

Ekologia

wykład

letni

Nauczanie Przyrody

Biologia

 

I

 

Ekologia

wykład

konwersatorium

zimowy Biologia III
Różnorodność świata zwierząt wykład letni
Nauczanie Przyrody
 
Ochrona Środowiska
 
I
 
I