Z głębokim żalem informujemy, że w piątek 4 II niespodziewanie odeszła nasza pracownica techniczno-inżynieryjna Magda Bartkowiak. Pracowała w naszym zakładzie od ponad 25 lat, dla wielu z nas była kimś więcej niż tylko „Panią techniczną”. Była zawsze bardzo dobrze zorientowana w sprawach, którymi się zajmowała, zawsze gotowa pomóc albo wziąć na siebie dodatkowe obowiązki. 

Wszystkim nam będzie jej bardzo brakowało.

 

Pracownicy Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt.