Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18 października 2021 roku zmarł

śp.

prof. dr hab. Czesław Błaszak

Profesor

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wieloletni pracownik Zakładu Morfologii Zwierząt,
jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich zoologów,
światowej klasy specjalista w dziedzinie akarologii,
doktor honoris causa Universität Vechta,
szanowany i lubiany nauczyciel akademicki.

Dziekan
Wydziału Biologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu